FANDOM


Включає CC-BY-SA матеріали з Вікіпедії: стаття Кремній (автори)
Увага!

Обережно

Вся інформація розміщена на Дуркомор'ї має суто розважальний характер!

Якщо вона з тих чи інших причин бентежить Вас , або ображає ваш світогляд — терміново покиньте цей проект!

Адміністрація


Monokristalines Silizium für die Waferherstellung

Монокристал кремнію для виробництва напівпровідників.

Силі́цій (Si) — хімічний елемент з атомним номером 14, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу алмазу. За новою номенклатурою IUPAC Силіцій належить до групи 14 періодичної системи елементів, за старою — до IV групи основної підгрупи.

Густина кремнію 2,328, tплав 1415 °C, tкип 3250 °C. Твердість за Брінеллем 2,4 ГПа, за Моосом - 7. Модуль пружності 109 ГПа. Кремній — напівпровідник, електричні властивості якого сильно залежать від домішок.

При низькій температурі Силіцій хімічно інертний. З багатьма металами утворює силіциди. Вміст у земній корі 27,6 % за масою. Солі кремнієвих кислот поширені в природі — мінерали класу природних силікатів. При ізоморфному заміщенні в їхній структурі частини кремнію алюмінієм утворюються алюмосилікати. Відомо понад 400 мінералів, що містять Силіцій. Найважливіші мінерали Силіцію — силікати, кремнезем.

Історія та походження назвиРедагувати

У чистому вигляді кремній був виділений в 1811 році французькими ученими Жозефом Луї Гей-Люссаком і Луї Жаком Тенаром. У 1825 шведський хімік Єнс Якоб Берцеліус дією металевого калію на фтористий кремній SiF4 отримав чистий елементарний кремній. Новому елементу було дано назву «силіцій» (від лат. silex — кремінь). Назва «кремній» введена в 1834 році російським хіміком Германом Івановичем Гессом.

ІзотопиРедагувати

Природній Силіцій складається з трьох стабільних ізотопів: 28Si, 29Si та 30Si, серед яких найбільше Силіцію-28 (92 %). Серед цих ізотопів тільки Силіцій-29 використовується в ЯМР та ЕПР спектроскопії. Відкрито 20 радіоактивних ізотопів, серед яких найбільший період напіврозпаду, 170 років, має ізотоп 32Si, 31Si має період напіврозпаду 157,3 хвилини. Усі решту радіоактивні ізотопи живуть менше, ніж сім секунд, а більшість із них менше, ніж одну десяту секунди. Ядерні ізомери для Силіцію не відомі.

Масове число ізотопів Силіцію пробігає від 22 до 44[2]. Шість ізотопів із масою, меншою від маси стабільного ізотопу 28Si, розпадаються здебільшого через бета-плюс розпад, утворюючи ізотопи Алюмінію. 16 ізотопів з масою, більшою, ніж у 28Si, розпадаються через бета-мінус розпад, утворюючи ізотопи Фосфору.

Фізичні властивостіРедагувати

Вільний кремній може бути в аморфному і кристалічному стані. Аморфний кремній — бурий порошок, а кристалічний має сірий колір і металічний блиск. Густина — 2,33 г/см³; температура плавлення 1415°С, температура кипіння +2620 °C

Кремній є непрямозонним напівпровідником з шириною забороненої зони 1,12 еВ. Електричного струму чистий кремній майже зовсім не проводить. Електрична провідність кремнію сильно залежить від присутності домішок, які поділяють на два види: донори й акцептори. При переважанні донорів основними носіями заряду в кремнії є електрони провідності, при переважанні акцепторів — дірки. Такий кремній є напівпровідником n-типу й p-типу, відповідно.

Кремній дуже зручний з огляду на технологію виготовлення напівпровідникових пристроїв електроніки, а тому є основним її елементом. Власний, очищений від домішок, кремній використовується як підкладка, області провідності різних типів порівняно легко можна утворити вибірковим легуванням, тоді як шари діоксиду силіцію, утворені при вибірковому окисленні, відіграють роль ізоляторів між провідними областями.

Дуркоморські роздуми Редагувати

Вчені Дуркомор'я дослідивши інформацію про кремній дійшли наступних висновків:

  • Інформація про кремній, як і про харчову соду, особливо про позитивний вплив кремнію на біорганізми та застосування в медицині значно замовчується;
  • Кремній так само як і вуглець є елементом життя, бо з нього складались стародавні велетенські кремнієві дерева, як то пеньок Вежа Диявола;
  • Використання кремнію у комп'ютерних технологіях, зокрема у виготовленні чипів є нічим іншим як загравання з біотехнологіями.

Отож, дуркоморські вчені радять адептам дуркології настоювати воду на кремнії та їсти зелений борщ із кропиви! Cheerful

Науковий фільм СРСРРедагувати

Кремний, основа жизни Научфильм

Кремний, основа жизни Научфильм. СССР