FANDOM


Людина (лат. homo; українське слово походить від прасл. *ljudъ < пра-і.е. *leudho-/leudhi-) — жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень. Описуючи людину, відмічають її біологічну непристосованість, відсутність спеціалізації його органів для якого-небудь конкретного простого тваринного існування, здатність створювати знаряддя праці і користуватися ними та вогнем, дар мови, пластичність поведінки. Невідомо жодної іншої істоти, яка має вищі емоції, традиції, здатність мислити, стверджувати, заперечувати, рахувати, планувати, фантазувати, знає про свою смертність, кохає в справжньому сенсі цього слова, має почуття гумору, здійснює свої задуми, відтворює наявне і створює щось нове. Людина вивчає і змінює як навколишній світ, так і самого себе, розбудовує культуру і створює власну історію. Сутність людини, її походження і призначення, місце людини у природі є основними питаннями філософії, релігії, науки і мистецтва.

Розрізняють не менш чотирьох підходів до розгляду терміну людина:

  • людина розумна як біологічний вид;
  • людина як щось, що виходить за рамки живого світу і в значній мірі протистоїть йому;
  • людина як людство в цілому;
  • людина як індивід, особистість.
  • людина як прибулець (??)

Звідки ми взялися? Редагувати

Історія створення людей описана в Біблії